Kako pomembne so družinske vrednote

Veliko ljudi se ne zaveda družinskih vrednot, dokler se ne znajdejo v težavah, ki jih prisilijo, da ukrepajo proti svojim prepričanjem. Kljub temu, da nikoli niso ozavestili vrednot, so naenkrat soočeni s spoznanjem, da se nekaj ne ujema z njihovim prepričanjem. Takrat spoznajo, kako so družinske vrednote pomembne za vzpostavljanje in delovanje družine kot sistema.

KAKO POMEMBNE SO VREDNOTE V DRUŽINI

Družinske vrednote so pomembne na različnih ravneh.

Družinski temelj

Za družino je zelo pomemben temelj. Ko pridejo težave, jim je družina lahko kos, če ima zdravo osnovo. Družine z jasnimi vrednotami so trdne, kljub temu da jim skušajo drugi spodbijati vrednote z drugačnimi, nasprotujočimi prepričanji. Kadar se družinski člani počutijo šibke zaradi nerazumevanja zunanjega hladnega sveta, vedo, da jih čaka toplo domače ognjišče.

Kaj vpliva na odločanje

Na odločanje v družini in zunaj nje vplivajo družinske vrednote. Pomembne odločitve so težke in številni se lahko počutijo nemočne, če ne vedo, čemu naj sledijo. Zato so tako zelo pomembne trdne družinske vrednote, ki pomagajo, da se lahko pravilno odločamo v življenju.

Vodilo pri vzgoji otrok

Starševstvo ni samo velik izziv, ampak je odkrito rečeno zastrašujoče zaradi mnogih vplivov iz vsega sveta. Če ozavestimo prepričanje, ki ga imamo kot starši, in vemo, kaj želimo dati svojim otrokom, bomo laže vzgajali otroke v odgovorne in skrbne ljudi

.

Zaščita pred zunanjim svetom

Pritisk vrstnikov močno vpliva tako na mladostnike kot na odrasle. Ko nas drugi poskušajo pripraviti v moralno sporno dejanje, skušajo najprej spremeniti naše družinske vrednote. Kdor je trdno prepričan, kaj je prav in kaj je ne, ker so ga s takimi vrednotami vzgojili, bo manj verjetno postal žrtev slabih vplivov.

Družina naj ima pomembno mesto

Kaj vam pomeni družina? Kadar razmišljamo, kako bi opredelili družino, običajno pomislimo na povezanost, saj imamo podoben pogled na svet kot drugi družinski člani. V družini so drugačna mnenja o določenem vprašanju, ampak splošna družinska načela, ki imajo največji vpliv na nas, ostajajo nedotaknjena.

Pomagati ljudem pri medosebnih odnosih

Lažje vzpostavimo odnos z nekom, ki ima podobne vrednote kot mi, ker se tako dopolnjujemo drug z drugim. Če poznamo svoja prepričanja, bomo lažje prepoznali podobna prepričanja pri kompatibilnem prijatelju ali življenjskem sopotniku, ki ga iščemo. Družine z jasnimi vrednotami lahko hitreje prepoznajo te vrednote pri drugih, ki potem ustvarijo nova podobna prepričanja.

Družina nas oblikuje

Kadar se predstavite, ali predstavite tudi svoja prepričanja? Ali razlagate o svojih osebnostnih značilnostih in kaj vpliva na vaše odločitve? Zelo verjetno je, da to počnete zavedno ali nezavedno, kar izhaja iz vrednot, ki ste jih prejeli od svoje družine.