O inštitutu

Namen Inštituta Veda o življenju je celostno izobraževanje vseh starostnih skupin - od otrok, mladostnikov in odraslih o celostni osebnostni rasti in harmoniji odnosov, ki v sodobni atomizirani družbi postajajo vse bolj pereči. Naše geslo je SREČA JE V SREČANJU. To pomeni, da lahko gradimo kakovostno in pristno radostno življenjsko okolje samo v zdravih, izpolnjujočih in medsebojno bogatečih se odnosih na vseh ravneh: med življenjskima sopotnikoma, med starši in otroki, med brati in sestrami, med sošolci, med učitelji in učenci, med vodstvenimi delavci in uslužbenci, med sodelavci, športnimi tovariši itd.

Da bi to dosegli, v Inštitut Veda o življenju pomagamo graditi posameznika kot uravnoteženo in odgovorno osebnost, razviti pronicljiv duh, ki zna iskati rešitve in ne izgovorov. Trden značaj, razumevanje za čustveni svet drugega in pozitivne navade so temelj duševne zrelosti posameznika.

Inštitut Veda o življenju s svojimi programi pomaga staršem in vzgojiteljem oblikovati srečne, zdrave in odgovorne otroke in mladino. Pri tem je nujno razumevanje psihologije otroka. V ta namen uporabljamo praktično znanje o tem, kako optimalno poučiti in vzgojiti misleče, ustvarjalne ter nesebične posameznike, strokovnjake in družinske ljudi z močnim osebnim temeljem, ki jim bo v oporo vse življenje.

V Inštitutu Veda o življenju si prizadevamo, da bi z razumevanjem in praktično uporabo znanosti o odnosih do drugih, do sebe in do življenja ljudem vseh starostnih skupin omogočili življenje, polno veselja, užitka in presenečenj. Razumevanje različne psihologije otrok, moških in žensk ter zavedanje svojih dolžnosti in pričakovanj družine, prijateljev, sodelavcev in družbe je ključ do harmoničnega notranjega in zunanjega okolja.

Podprite programe Inštituta Veda o življenju