Podprite naše programe / Support our programmes

Prosimo, prispevajte znesek po lastni želji na / Please contribute an amount of your choice to:

IBAN: BE98 9670 4415 7493, SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX (odprt pri/ open at Wise Europe SA)

s pripisom o namenu vašega daru / with a note about the purpose of your gift.

Najlepša hvala / Thank you very much.

Kakršen koli je vaš razlog, najlepša hvala! / Whatever your reason, thank you so much!

Kakovost življenja je temelj, na katerem smo osnovali Inštitut Veda o življenju.

Pomagamo ga postaviti vsem starostnim in poklicnim skupinam - od majhnih otrok do starih staršev. Vaš današnji prispevek bo pomagal vnesti življenju ljudi v sodobnem svetu dodano vrednost.

Ja, želim pomagati.

The quality of life is the foundation on which we founded the Inštitut Veda o življenju (Institute of the Science of Life).

We help to set it up for all age and professional groups - from small children to grandparents. Your contribution today will help bring added value to people's lives in the modern world.

Yes, I want to help.